top of page

Privacy verklaring

Disclaimer

De informatie op onze website is met zorg samengesteld. Toch geven wij geen garantie over de juistheid, volledigheid en/of geschiktheid van hetgeen we op de website aan informatie aanbieden. De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of weggehaald worden. Kleur en Balans en/of haar partners is/zijn in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van aangeboden informatie en/of materiaal op onze website. De inhoud van onze website mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, mits daarbij als bron wordt vermeld: www.kleurenbalans.nl

 

Privacyverklaring

Kleur en Balans gevestigd aan P.J. Lomanplein 1, 1405 BJ Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.kleurenbalans.nl

P.J. Lomanplein 1

1405 BJ Bussum

0655163218

Kari de Wilde is de Functionaris Gegevensbescherming van Kleur en Balans.

Zij is te bereiken via karidewilde@xs4all.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kleur en Balans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Kleur en Balans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- CMB kleurtype

- CMB make- up specificaties

- Enneagram type

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via karidewilde@xs4all.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kleur en Balans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van incidentele nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- Je te kunnen feliciteren

- Te weten welke make up en kleuren bij je passen als je een product bestelt

- Om je gericht te kunnen coachen

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kleur en Balans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kleur en Balans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kleur en Balans gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door kleur en Balans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar karidewilde@xs4all.nl

 

Beveiliging

Kleur en Balans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via karidewilde@xs4all.nl

Kari logo def.png
bottom of page